Thursday, November 17, 2005

Gjerdrum 2.0

Forrige uke var jeg i Trondheim på møtet for SIKT-gruppa. Spennende mennesker og spennende ideer. IKT (Informasjons- og kommunikasjonsteknologi) "pusher" verden framover. Og det går fort.

Bibliotek 2.0 (dvs. Library 2.0) dreier den sosiale samhandlingen og bidrar til større interaktivitet mellom bibliotekfolk og brukere. Teknologien finnes allerede. Det er bare å få tak i den, mestre den og hjelpe våre brukere til å ta den i bruk.

Hva skjer da? Vi slipper våre brukere inn på vårt personlige terra, vårt yrkesområde. Makten forskyver seg - vi overfører makten til våre lånere. Er ikke dette en dreining mot brukerorientering? Vi som var prester i det gamle Egypt, mister alle våre yrkeshemmeligheter. Dette er spennende tider.

Her i Gjerdrum skal vi nå opprette en felles blogg "Gjerdrum 2.0" for lyrikklubben Gjerdesmetten, for Bibliotekets Venner og for biblioteket.

Neste utviklingsfase innebærer at nettet først og fremst blir et sted for kommunikasjon for vanlige mennesker. La oss blogge våre hoder sammen!