Thursday, November 17, 2005

Gjerdrum 2.0

Forrige uke var jeg i Trondheim på møtet for SIKT-gruppa. Spennende mennesker og spennende ideer. IKT (Informasjons- og kommunikasjonsteknologi) "pusher" verden framover. Og det går fort.

Bibliotek 2.0 (dvs. Library 2.0) dreier den sosiale samhandlingen og bidrar til større interaktivitet mellom bibliotekfolk og brukere. Teknologien finnes allerede. Det er bare å få tak i den, mestre den og hjelpe våre brukere til å ta den i bruk.

Hva skjer da? Vi slipper våre brukere inn på vårt personlige terra, vårt yrkesområde. Makten forskyver seg - vi overfører makten til våre lånere. Er ikke dette en dreining mot brukerorientering? Vi som var prester i det gamle Egypt, mister alle våre yrkeshemmeligheter. Dette er spennende tider.

Her i Gjerdrum skal vi nå opprette en felles blogg "Gjerdrum 2.0" for lyrikklubben Gjerdesmetten, for Bibliotekets Venner og for biblioteket.

Neste utviklingsfase innebærer at nettet først og fremst blir et sted for kommunikasjon for vanlige mennesker. La oss blogge våre hoder sammen!

2 Comments:

Blogger leanordhuron0281725855 said...

I read over your blog, and i found it inquisitive, you may find My Blog interesting. So please Click Here To Read My Blog

http://pennystockinvestment.blogspot.com

10:54 AM  
Blogger zz0bwe90xmxb said...

Get any Desired College Degree, In less then 2 weeks.

Call this number now 24 hours a day 7 days a week (413) 208-3069

Get these Degrees NOW!!!

"BA", "BSc", "MA", "MSc", "MBA", "PHD",

Get everything within 2 weeks.
100% verifiable, this is a real deal

Act now you owe it to your future.

(413) 208-3069 call now 24 hours a day, 7 days a week.

5:09 PM  

Post a Comment

<< Home